UITSLAGEN

Inschrijving en betaling inschrijfgelden

U kunt zich inschrijven via de website van de KNRB t/m zondag 25 maart 23:59:

inschrijven.knrb.nl

De ingeschreven deelnemers vind je op de website van de KNRB:

inschrijvingen.knrb.nl

Betaling

Het inschrijfgeld dient uiterlijk maandag 26 maart 2018 te zijn voldaan onder vermelding van vereniging en wedstrijd.

NL31ABNA0550701206 t.n.v. K.A.R.Z.V. De Hoop (inzake Skiffhead), te Amsterdam

Het inschrijfgeld is vastgesteld op:


Skiffhead:

 

Mocht uw vereniging onverhoopt de betaling niet op tijd hebben gedaan dan kunt u bij het ophalen van de rugnummers het inschrijfgeld verhoogd met 5 euro contant voldoen.

Leden van De Hoop: betaling overmaken op giro NL06INGB0000459595 t.n.v. KARZV De Hoop, te Amsterdam, o.v.v. naam en wedstrijd (zonder deze vermeldingen is de betaling niet geldig).

Terugtrekking

Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

Voor het terugtrekken na loting of het niet verschijnen aan de start, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd ter hoogte van het inschrijfgeld.

Uitzondering op de boete geldt voor een acuut ziektegeval, zonodig bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider.

Rugnummers en boegnummers


Geen borg voor rugnummers
De Skiffhead gebruikt sinds 2008 papieren rugnummers: deze hoeven niet te worden teruggebracht en daarom vragen we er ook geen borg voor.
De veiligheidsspeldjes ontvangen wij wel graag terug!

Boegnummers
Sinds 2008 gebruikt de Skiffhead boegnummers bij al haar wedstrijden. Dit maakt het werk voor de tijdwaarneming een stuk aangenamer.
De wedstrijdorganisatie vraagt ook voor gebruik van deze boegnummers een borg van 10 euro.

Loting

De loting zal donderdagavond 29 maart 2018 om 22:00 uur op deze website worden gepubliceerd.