UITSLAGEN

Wedstrijdbepalingen voor de Skiffhead

Algemeen

Deze wedstrijden worden geroeid onder het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB en bovendien gelden de onderstaande aanvullende bepalingen.

Wedstrijd

De baanlengte van de Skiffhead is 7500 m, behalve voor de nummers in het eerste blok. De junioren 15/16 velden en de clubroeiers roeien 4000 m. De start van de 4000 m is ter hoogte van café 'Klein Kalfje'. Zie de blokindeling voor het overzicht van de afstanden. De Dames Veteranen roeien 7500 m en dienen om 9.50 uur voorbij de start van de 4000 m te zijn. De start van de 7500 m vindt plaats in Ouderkerk, ongeveer 60 meter ten noorden van de Oostermeerweg, de finish is in Amsterdam voor het clubgebouw van De Hoop. De baanlengte is gemeten over de hartlijn van de Amstel. Zie de baankaart voor een grafische weergave van de baan. Overroeien is niet mogelijk.

Bruggaten

Tijdens de wedstrijd zijn de volgende bruggaten verboden in verband met de veiligheid en de gemarkeerde terugroeibaan:

Ploegen die door een verkeerd bruggat varen kunnen worden bestraft met een tijdstraf of uitsluiting.

Afsnijden / varen door de terugroeibaan

Deelnemers die tijdens de wedstrijd door stuurfouten en/of welbewust afsnijden van bepaalde bochten in de gemarkeerde terugroeibaan terechtkomen, brengen terugroeiende deelnemers in gevaar en trekken hier mogelijk oneigenlijk voordeel uit. Zij kunnen (ongeacht of dit opzettelijk of uit onkunde gebeurd) bestraft worden met een tijdstraf of (in ernstige gevallen) uitsluiting.

Rug- en boegnummers

Voor de boeg- en rugnummers vragen wij 10 Euro borg. Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer links zichtbaar op de rug gedragen te worden. De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet goed zijn opgespeld en derhalve vanuit de finishtoren slecht zichtbaar zijn. De boegnummers dienen in de daartoe bestemde houders op de boot geklemd te worden. De boegnummers ontvangen wij na de wedstrijd graag retour. U krijgt dan uw borg terug.

Weging

Lichte roeiers worden gewogen in de krachttrainingsruimte van de Hoop. Er kan tussen 3 en 2 uur voor de eerste start van het betreffende blok gewogen worden, zie de blokindeling voor details. Het inweeggewicht is 72,5 kg voor lichte heren skiffeurs en 59 kg voor lichte dames skiffeurs. Uitgewogen roeiers starten in het zware veld.

Samenvoegen velden

Veteranennummers met minder dan 3 inschrijvingen worden samengevoegd met een jongere leeftijdscategorie. Juniorennummers met minder dan 3 inschrijvingen worden samengevoegd met een oudere leeftijdscategorie.

Tijdopname

Van iedere deelnemer wordt de tijd waarin de baan is afgelegd opgenomen door middel van elektronische tijdmeting. Na een eventuele bijtelling van strafseconden is in een categorie de deelnemer met de snelste tijd winnaar. Bij gelijke tijden verkrijgt men een gelijke klassering. Er wordt niet overgeroeid. Deelnemers met geroeide tijden die 0,2 sec of minder van elkaar verschillen krijgen dezelfde eindtijd.

Tijdstraffen

De straftijd conform Artikel 69 lid 7 RvR bedraagt op deze wedstrijd 15 seconden voor de velden over 4000 m en 20 seconden voor de velden over 7500 m.

Startvolgorde

De deelnemers in een divisie, ongeacht de vereniging waartoe zij behoren, vertrekken in een volgorde die is gebaseerd op de finishtijd van de Skiffhead van vorig jaar. Deelnemers die niet aan deze wedstrijd hebben deelgenomen starten hierachter in een door loting bepaalde volgorde. Lichte (LD, LH) en zware deelnemers (D, H) starten door elkaar in dezelfde race. Dit geldt ook voor lichte en zware veteranen (DV, V). Deelnemers die in de afgelopen twee jaren hebben deelgenomen aan een FISA- Wereldbekerwedstrijd of WK worden door de wedstrijdleiding geplaatst

Opstellen voor de start

De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het offici?le starttijdstip achter de startlijn te bevinden. Ploegen die te laat aan de start verschijnen, kunnen worden bestraft met 10 strafseconden of met uitsluiting van de wedstrijd.

Te laat oproeiende ploegen zullen ter hoogte van Willem III, vanaf 30 minuten voor de starttijd van het desbetreffende blok, worden tegengehouden en teruggestuurd. Dit omdat de start van een blok geen doorgang kan vinden zolang er zich nog oproeiende ploegen in de wedstrijdbaan bevinden.

Start

De deelnemers starten met tussenpozen van 15 seconden vanuit een varende positie (zgn. “vliegende start”). Tussen de starts van twee divisies is het tijdsverschil minimaal 60 seconden (M15/16-DV: 3 min; DV-HCl: 4 min; D-HV: 4 min). Op 60 meter voor de startlijn is een oriënteringslijn (voorstart) aangegeven. Het passeren van de voorstart geschiedt op commando van de voorstarter. Bij het passeren van de startlijn roept de starter “DOOR” en wordt de starttijd genoteerd.

Oplopen

De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

Zie ook de baankaart met inhaalregels op deze website.

Finish

Na het passeren van de finish dient men door te varen tot voorbij de kamprechterboot; deze dienen aan Nereuszijde gepasseerd te worden om vervolgens aan Hoopzijde de terugroeibaan – gemarkeerd met oranje ballen – te kiezen. De Berlagebrug kan tijdens het terugroeien slechts gepasseerd worden door het uiterste bakboordgat aan Hoopzijde. Terugroeien aan bakboordzijde (Hoop/Ondine/RIC/ Willem III-zijde) tot Willem III. Vanuit de terugroeibaan de wedstrijdbaan overstreken naar Nereus of Amstelkanaal (richting RV De Amstel) mag alleen haaks gebeuren en alleen dan wanneer er meer dan voldoende ruimte is (eerstvolgende deelnemer is de Berlagebrug nog niet gepasseerd. Terugvarende roeiers die deelnemende roeiers hinderen kunnen een tijdstraf krijgen (per incident) of kunnen worden gediskwalificeerd.

Verenigingsvertegenwoordiger

Voor een vlotte en goede afhandeling van eventuele protesten en/of incidenten dient een verenigingsvertegenwoordiger aanwezig te zijn op De Hoop tot 60 minuten na de laatste finish.

Als er geen verenigingsvertegenwoordiger aanwezig is op De Hoop en er op het mobiele telefoonnummer van de in het KNRB-inschrijfsysteem voor de bewuste vereniging opgegeven contactpersoon ook niet wordt opgenomen, kan er in geval van protest en/of voorgenomen sanctie tegen een bepaalde deelnemer, geen wederhoor plaatsvinden.

Contact Wedstrijdleiding: skiffhead@gmail.com of 0611875514

Adres op de wedstrijddagen: 
K.A.R. & Z.V. “De Hoop” Weesperzijde 1046a 1091 EH Amsterdam.

Blikken

Blikken worden niet meer nagestuurd, omdat deze in het verleden geregeld niet bij de geadresseerde aankwamen. Als u niet in staat bent tijdens het wedstrijdweekend uw gewonnen blik in ontvangst te nemen, dan kunt u een mail sturen naar skiffhead@gmail.com voor een afspraak.